Vaakgestelde vragen.
  1. Bouwprincipe
  2. Werkingsprincipe
  3. Timing van de bouw
  4. Behandeling van het hout
  5. Isolatie
  6. Leidingen voor elektriciteit en sanitair
  7. Vuurbestendigheid
  8. Stedenbouwkundige voorschriften
  9. Stabiliteit van een woning in gelijmd gelamelleerd hout

Bouwprincipe

Terug naar boven

De huizen worden vervaardigd in Finland in massief gelijmd gelamelleerd hout, afkomstig van de grove den of de Noorse spar. De structuur van hout uit het Noorden is veel dichter en veel duurzamer dan deze van inheems hout. Balken in gelijmd gelamelleerd hout zijn veel duurzamer dan natuurhout dankzij de geperfectioneerde verlijming, onder hoge druk, van planken van diverse sneden. Deze droge planken (8 tot 12% vochtigheid) garanderen na verlijming een hoge stabiliteit van de balken, en dus van uw woning.

Werkingsprincipe

Terug naar boven

Op basis van de plannen van uw architect of de plannen voorgesteld door MammuttiHirsi en aangepast aan uw wensen en de normen van uw land, bezorgen wij u een prijs voor uw project. Deze prijs omvat de productie in Finland en de overbrenging naar uw bouwgrond van alle houten structuren, alsook de montage en afwerking ervan ter plaatse, die gebeurt door ons bedrijf.

U kan ook opteren voor de levering van de houten structuurkit, die u dan desgewenst zelf kan laten monteren en afwerken.

Timing van de bouw

Terug naar boven

Bij de ondertekening van het contract wordt gestart met een bestudering van de bouwgrond en de uitvoering van de funderingen. Parallel daarmee wordt uw huis in Finland geproduceerd. Dit vergt ongeveer 1 maand tijd voor een woning van 100 m2. Vervolgens wordt de volledige houtstructuur overgebracht vanuit Finland en gemonteerd op de funderingen. Dit vergt 4 weken tijd voor een oppervlakte van 100 m2 (referentiebasis). De afwerking van de woning gebeurt volgens het ontwerp van de klant.

Behandeling van het hout

Terug naar boven

Bij de productie van de gelijmde gelamelleerde balken wordt het hout niet behandeld. De behandeling van het hout wordt overgelaten aan de keuze van de klant en verschilt naar gelang het hout bestemd is voor de binnen- dan wel buitenstructuur. Deze behandeling gebeurt van zodra het huis gemonteerd is. Deze behandeling garandeert een totale bescherming tegen elke vorm van externe agressie. Deze bescherming kan kleurloos zijn of in een kleur naar keuze.

Isolatie

Terug naar boven

De dikte van de balken stemt overeen met de dikte van de muur van uw woning en vergt geen enkele bijkomende isolatie. Hout is van nature uitstekend isolerend. De dikte van de balken gaat van 204 mm (voor chalets of indien afwerking met een buitensteen) tot 270 mm. Deze normen zijn perfect aangepast aan de Finse koude en vochtigheid. Een woning gebouwd met balken van 270 mm dikte stemt overeen met een isolatie-coëfficiënt van 0,42.

Leidingen voor elektriciteit en sanitair

Terug naar boven

Alle leidingen voor elektriciteit en sanitair zitten ingebouwd in de muren en zijn dus niet zichtbaar. Dit betekent dat vooraf met de architect zorgvuldig alle voorzieningen gepland moeten worden, want de gaten in de massiefhouten muren worden in de fabriek voorzien.

Vuurbestendigheid

Terug naar boven

In tegenstelling tot wat men geneigd zou zijn te denken, is een woning in gelijmd gelamelleerd massief hout vuurbestendiger dan een traditionele stenen woning. De dwarsliggers in gelijmd gelamelleerd hout verliezen hun draagvermogen niet zolang het vuur onder controle blijft, wat niet het geval is voor een betonnen of stalen constructie. U heeft steeds de mogelijkheid uw woning na de brand in massief hout te herstellen, zonder de muren die aan het vuur werden blootgesteld, te moeten afbreken, wat wel het geval zou zijn voor stenen muren.

Stedenbouwkundige voorschriften

Terug naar boven

In vele gemeenten is het inmiddels toegestaan de zichtbare houten muren te behouden, hopelijk neemt het aantal gemeenten waar dit kan, nog toe. Wij werkten voor de balken een voeg in « zwaluwstaart » uit, waardoor van buitenaf de massiefhouten structuur minder zichtbaar is. Op grond daarvan kan een stedenbouwkundige afwijking worden aangevraagd.

U kan ook opteren voor de bouw in massief hout in combinatie met andere materialen of zo nodig, een buitensteen voorzien.

Stabiliteit van een woning in gelijmd gelamelleerd hout

Terug naar boven

Een massiefhouten woning gebouwd met gelijmde gelamelleerde balken heeft een hogere stabiliteit dan gelijk welke andere constructie, dankzij de dikte van de muren en hun profielen, dankzij het assemblagesysteem en de lichtheid van de constructie (slechts 350 à 400kg/m3). Deze woningen bieden de bewoners de beste weerstand en bescherming tegen aardbevingen.

Wij lichten u dit alles graag persoonlijk even toe ...